Presentació

Les exposicions

Des dels seus inicis el Consell ha concebut, dissenyat i produït exposicions monogràfiques que aborden temes diversos des del punt de vista de la literatura infantil i juvenil.

Les exposicions tradicionalment han estat formades per 9 roll-up, un catàleg bibliogràfic i un exemplar de molts dels llibres que es referencien.

Els laboratoris

“Els laboratoris de lectura són espais de creació per als infants i les seves famílies que conviden a experimentar al voltant de la lectura, entesa en el sentit més ampli del terme: llegir amb tots els sentits, la lectura d’imatges i sons, la creació literària com un joc i la imaginació poètica com a forma artística.”

Definició acordada en la I Jornada de Laboratoris de Lectura. Granollers, juliol de 2012.

Neixen de la mà de la Glòria Gorchs a la Biblioteca Roca Umbert de Granollers com un tipus d’activitat familiar a la biblioteca pública, però amb el temps s’estenen i es desenvolupen també en altres contextos com l’escolar.

El Consell suma aquest tipus de recurs al de les exposicions a partir del 2019, a partir d'algunes de les produccions realitzades per la Marta Roig i el 2020 inicia la producció de Laboratoris propis. El 2021, desenvolupa el primer laboratori de lectura d'autor, de la mà de la dissenyadora i il·lustradora catalana Imapla.

Objectius

  • Regalar als infants (i a les seves famílies) experiències de lectura compartides, significatives i especials.
  • Fomentar la biblioteca pública o escola com a espai de descoberta, lectura i creació.
  • Facilitar la formació literària tot oferint claus de lectura diverses.
  • Enriquir el bagatge cultural i literari dels infants acostant-los a autors, autores i obres de la literatura infantil.
  • Crear una relació de confiança amb el personal de la biblioteca o el centre i posicionar-lo com a referent per als infants i les famílies pel que fa a la promoció i prescripció lectora.

Decàleg

01

El llibre és la font d’inspiració, el punt de partida i el d’arribada. Sense llibres, no hi ha laboratori.

02

La presència física del llibre i la seva trobada amb els participants a través d’una estona de lectura és irrenunciable.

03

La persona que condueix el laboratori pot ser la mateixa que l’ha concebut o no, però és imprescindible que conegui els llibres amb profunditat.

04

Els llibres són el motor d’una experència que pot incloure o no un taller plàstic però que no té en cap cas el producte com a objectiu. Allò que importa és el procés, la lectura i la descoberta profunda de les obres.

05

La recerca de la bellesa en la presentació, la cura de l’estètica de l’espai i la creació de rituals són claus per aconseguir l’efecte sorpresa. Els petits detalls i els objectes aporten valor a l’experiència, la completen i faciliten certa disposició d’esperit dels participants.

06

Els laboratoris busquen crear un moment especial al voltant d’un llibre, amb un lligam vivencial que perduri a la memòria dels participants.

07

Els laboratoris mostren la diversitat del fons de la biblioteca. En comptes de classificar els llibres, els desclassifiquen, busquen nous vincles entre ells.

08

Els destinataris no són receptors passius, sinó que els laboratoris els demanen una implicació molt activa. El dinamitzador els cedeix tot el protagonisme per passar a ser un guia o acompanyant.

09

La creativitat és el nexe d’unió o alló que ens permet, partint dels llibres que presentem, arribar a noves formes d’expressió: jocs literaris, artístics, teatrals, musicals…

10

Els laboratoris de lectura han nascut sota la consigna del 2.0, de manera que tenen la voluntat de ser documentats al màxim i difosos a través de la xarxa per poder ser compartits, avaluats, millorats i adaptats.

Més informació

Des de la Biblioteca Roca Umbert es manté una programació estable de laboratoris de lectura des del 2010, es coordinen unes jornades bianuals de formació i es manté una pàgina web amb informació de tots els laboratoris que fan, recursos d'interès i la relació de biblioteques i entitats que programen laboratoris deforma periòdica.  https://brulab.art/

També podeu consultar l'article publicat al núm. 77 de la revista Faristol (2013): Laboratoris de lectura per a les famílies o com treure l’univers de cada llibre, de Nati Calvo, Glòria Gorchs, Anna Mas i Marta Roig. Descarregar article