Ana Díaz-Plaja Taboada

Comissions / equips de treball:

Equip de crítics de la revista Faristol

Llicenciada en Filologia Hispànica per la UAB i Doctora en Ensenyament de les Llengües i la Literatura per la UB.  Ha estat professora de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona des de gener de 1980 fins a octubre de 2013, primer com a Titular d’Escola Universitària (TEU) i després com a Titular d’Universitat (TU) fins a la seva jubilació. Ha impartit cursos, cursets i màsters; ha participat en grups d’investigació; ha assistit a múltiples congressos i trobades, i ha publicat nombrosos llibres i articles.

Els seus camps d’investigació i docència són la Literatura Infantil i Juvenil i la Didàctica de la Llengua i la Literatura. Li agrada molt buscar (i trobar!) relacions entre diverses literatures (de grans i de petits, pròpies, properes i llunyanes; modernes i antigues; populars i sàvies…). També li agraden molt el cine i el teatre. Escriu sobre els temes més diversos i fuig una mica de l’especialització.