Dolors Alet Vilaginés

Comissions / equips de treball:

Equip de coordinadors/es de Municipi Lector

La biblioteca del poble és on vaig passar més temps de petita, quan no jugava al carrer. En una casa sense llibres, la biblioteca era el lloc on feia volar la meva imaginació llegint Tintín, Cavall Fort…
Vaig estudiar Magisteri i Filologia Catalana i més tard vaig cursar el Postgrau en Mediació cultural per al foment de la lectura. Gràcies al postgrau vaig vincular-me al projecte de Municipi Lector i des del 2010 soc la coordinadora del Municipi Lector de Lliçà de Vall.
Durant tota la meva trajectòria de mestra he encomanat el plaer de la lectura als meus alumnes, i els he impulsat a trobar el seu camí en llegir i escriure. Així mateix, he sigut jurat dels Jocs Florals i Coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió social durant quinze anys. Sempre vinculada al món dels llibres i ferma creient del seu poder de transformació, ajuda i acompanyament per als infants i, en definitiva, per a tota la vida.