Natàlia Martínez

Comissions / equips de treball:

Equip tècnic

Seguiment editorial i programació de crítiques

Llicenciada en Comunicació Audiovisual, durant anys va explicar històries com a muntadora de televisió, però ara les explica amb la literatura com a llenguatge. Dissenya, produeix i condueix experiències literàries per a infants a través del joc, la creativitat i la sorpresa, en el context d’escoles i biblioteques. Com a membre de l’equip tècnic de l’Ibbycat, ha estat coordinadora de les exposicions i dels laboratoris de lectura, i imparteix formacions i xerrades sobre aquest format de dinamització lectora per a mestres, bibliotecaris i especialistes LIJ. També col·labora amb la revista Faristol en tasques de coordinació i difusió de les crítiques literàries.