Condicions del servei

Lloguer i producció de còpies

Les entitats, biblioteques i centres docents dels Països Catalans interessades en les exposicions i laboratoris del Consell poden llogar-les i dinamitzar-les durant el temps que les tinguin a disposició.

També se'n produeixen rèpliques per a entitats, serveis de biblioteques, serveis educatius, museus...

Tarifes

El preu del lloguer és de 180 €/quinze dies, 300 €/1 mes, 380 €/sis setmanes i en aquest temps, el centre contractant podrà programar tantes sessions com vulgui.

El pagament es farà un cop s'hagi retornat el material a través d'una transferència bancària.

Si el material es retornés amb algun desperfecte, es facturarà la reparació pertinent. Si es perd algun llibre, l'entitat contractant caldrà que el reposi.

Retorn i recollida

La recollida i el retorn es farà en el dia i l'hora acordada a les següents adreces:

Laboratoris: Nau Ivanow (carrer Hondures 30, Barcelona)

Exposicions: Camí Ral, 48 08330 Premià de Mar

Si es desitja un servei d'enviament i recollida a través de missatgeria aquest servei es facturarà a part i caldrà sol·licitar-lo en el moment de la reserva.

Materials inclosos amb el lloguer

En el cas de les exposicions:

  • 9 roll-up o estructura expositiva amb tot el contingut
  • Bibliografia associada
  • Pautes de muntatge (només quan és necessari)

En el cas dels laboratoris:

  • Material d’attrezzo necessari per fer l’activitat.
  • Fitxa de l’activitat amb l’explicació de la dinàmica, les pautes de muntatge, la bibliografia i la llista dels materials necessaris.

Anirà a càrrec del centre contractant

  • Llibres que apareixen a la bibliografia.
  • Material fungible que requereix cada laboratori.
  • Mobiliari que requereix cada laboratori (taules, cadires, penjadors, etc.)

Sol·licitud

Per fer la sol·licitud d’aquest servei ompliu el formulari següent:

Laboratori o Exposició

Llista de les exposicions disponibles per a la modalitat de lloguer
Llista dels laboratoris disponibles per a la modalitat de lloguer

Calendari

La disponibilitat del laboratori o exposició sol·licitada us serà confirmada per correu electrònic. Aquest formulari no és una reserva formal.
YYYY slash MM slash DD
YYYY slash MM slash DD

Opcions d'enviament i recollida

Seleccioneu una de les dues modalitats(Required)

Condicions

L’entitat sol·licitant es compromet a retornar en perfectes condicions el material cedit i a reposar, si és el cas, el material malmès. L’entitat sol·licitant es compromet a lliurar còpia del material de promoció de l’activitat. En el material de promoció (cartells, catàlegs, programes...) hi constarà el logotip de l'Ibbycat.
Consentiment(Required)