Els premis dins els Premis

Premi a la millor tasca de mediació lectora

 

Des dels Premis Atrapallibres i Protagonista Jove, volem posar en valor la tasca dels mediadors i mediadores (mestres, professors/es, bibliotecaris/es, llibreters/es...) que acompanyen els infants i joves participants en la descoberta dels llibres finalistes. És per això que aquest curs convoquem per primera vegada uns premis a la millor tasca de mediació lectora.

Bases

 1. Pot optar a aquests premis qualsevol persona o equip de persones que desenvolupi una tasca d’acompanyament lector en el marc dels Premis. Atrapallibres o els Premis Protagonista Jove. Prèviament, cal formalitzar una inscripció grupal.
 2.  S’estableixen dues categories, segons la franja en què estigui inscrit el grup participant:
  ·      Premi a la millor tasca de mediació lectora en el context dels Premis Atrapallibres.
  ·      Premi a la millor tasca de mediació lectora en el context dels Premis Protagonista Jove.
 3. Per participar-hi cal presentar una memòria de la tasca de mediació realitzada. Aquest document pot respondre a diversos formats: fotografies, vídeos, text, presentacions...
 4. Independentment del seu format, la memòria ha de contenir la següent informació:
  ·      Títol de la iniciativa.
  ·      Nom de la persona o les persones que presenten la proposta.
  ·      Categoria o categories en què es participa.
  ·      Entitat o context en el qual s’ha dut a terme.
  ·      Descripció i desenvolupament de la proposta.
  ·      Resultat.
 5. Cal fer arribar la memòria de la següent manera:
  ·      A través d’una plataforma d’enviament d’arxius (per exemple, WeTransfer) al correu premis@ibbycat.cat.
  ·      Com a assumpte del correu cal escriure: “Premi a la millor tasca de mediació lectora”.
  ·      Al cos del missatge cal incloure: nom i cognoms de la persona o les persones que es presenten al premi, correu electrònic, telèfon de contacte,       grup/s a través amb el/s qual/s participen en els Premis Atrapallibres o Protagonista Jove.
 6. El jurat d’aquest Premi estarà format per membres de l’organització i de les comissions de selecció de les obres finalistes.
 7.  A l’hora d’escollir el projecte guanyador, el jurat tindrà en compte els següents criteris:
  ·      Adequació del projecte als objectius dels Premis.
  ·      Pertinença de la programació, execució, documentació i avaluació presentades.
  ·      Innovació i originalitat de la proposta.
  ·      Capacitat d’incloure la diversitat de participants en els Premis.
  ·      Impacte de la iniciativa en el context d’implementació i possibilitat de ser replicada en altres entorns.
 8. La persona o grup guanyador s’anunciarà públicament el dia de l’acte de lliurament dels Premis Atrapallibres i Protagonista Jove.
 9. La persona o equip premiats rebran, per a l’entitat amb la qual participen: un lot de llibres, una subscripció anual a la revista Faristol, la cessió gratuïta d’una exposició o laboratori i una plaça gratuïta per a una formació en l’àmbit de la LIJ. A més, el projecte guanyador serà difós per les xarxes de l’IBBYcat-Consell Català del Llibre infantil i Juvenil.
 10. El jurat es reserva el dret de deixar els premis deserts.
 11. La participació pressuposa l’acceptació de les bases.
 12. El termini de presentació de la memòria finalitza el 30 de març de 2023 a les 17 h.

 

 

Premi a la millor crítica literària

Un dels objectius dels Premis Atrapallibres i Protagonista Jove és fomentar una lectura analítica i crítica per part dels infants i joves participants. És per això que aquest curs convoquem per primera vegada uns premis a la millor crítica literària.

Bases

 1. Pot optar a aquests premis qualsevol infant o jove membre dels jurats Atrapallibres o Protagonista Jove. Prèviament, cal formalitzar una inscripció individual o grupal.
 2. S’estableixen dues categories, segons la franja en què estigui inscrit el grup participant:
  ·      Premi a la millor crítica d’un llibre dels Premis Atrapallibres.
  ·      Premi a la millor crítica d’un llibre dels Premis Protagonista Jove.
 3. Caldrà presentar la crítica literària d’una de les obres finalistes de l’edició 2022-2023 del certamen.
 4. L’objectiu de la crítica serà assenyalar aquells aspectes que de l’obra seleccionada que destaquen per la seva qualitat, així com fer esment, de manera constructiva, d’aquells punts de l’obra que es consideren millorables. Es poden agafar com a model, les crítiques de la revista Faristol.
 5. En el cas de les inscripcions individuals, només es pot presentar un original per persona inscrita. En el cas de les inscripcions grupals, cada grup participant pot presentar un màxim de tres originals.
 6. L’extensió màxima serà de 500 paraules.
 7. Els originals s’enviaran al correu premis@ibbycat.cat.
  ·      En format pdf.
  ·      Com a assumpte del correu cal escriure: “Premi a la millor crítica literària”.
  ·      Cos del missatge.
  ·      Al cos del missatge cal incloure: nom i cognoms de la persona que es presenta al premi, correu electrònic i telèfon de contacte. En el cas que la persona participant s’hagi inscrit a través d’una entitat (biblioteca, centre educatiu, llibreria...) o amb la seva família, caldrà facilitar el correu electrònic i telèfon de la persona responsable del grup.
  ·      L’organització s’encarregarà de facilitar l’anonimat dels concursants a l’hora de facilitar les obres finalistes al jurat.
 8. La crítica guanyadora s’anunciarà públicament el dia de l’acte de lliurament dels Premis Atrapallibres i Protagonista Jove.
 9. La persona guanyadora rebrà un lot de llibres i l’assistència gratuïta a un esdeveniment cultural. A més, la crítica guanyadora serà difosa per l'IBBYcat-Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil.
 10. La participació pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.
 11. El termini per entregar originals finalitza el 31 de març de 2023 a les 17 h.