Comisiones de selección y criterios

Les tres lectures finalistes de cada categoria han estat seleccionades per una comissió d’especialistes en literatura infantil i juvenil per a cadascun dels premis.

Les comissions valoren totes les obres de literatura infantil i juvenil publicades durant l'any anteriora la convocatòria que compleixen els criteris següents:

  • Obres adequades a les franges lectores de les categories dels premis.
  • Obres publicades en llengua catalana, siguin traduccions o escrites originalment en llengua catalana.
  • Títols únics o números 1 de sèries o col·leccions.
  • Primeres edicions o reedicions que com a mínim faci deu anys que no es trobaven al mercat.

Comissió de l’Atrapallibres:

Sr. Marc Alabart (mestre i crític)
Sr. Agustí Lleyda (mestre)
Sra. Montse Marcet (Llibretera)
Sra. Marta Martí (bibliotecària)

Comissió del Protagonista Jove:

Sra. Júlia Baena. (bibliotecària i crítica)
Sra. Glòria Gorchs. (bibliotecària)
Pep Molist. (bibliotecari, escriptor i crític)
Sra. Veri Pena. (llibretera)
Sr. Joan Portell. (mestre, editor i crític)