Sector, Bibliotecas, Centros educativos, De interes general, Editoriales, Librerías

30/06/2022

Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya

El tret de sortida oficial del Pla nacional del llibre i la lectura serà el 14 de juliol, en un acte presidit pels consellers Cambray i Garriga en el qual es presentarà la nova metodologia al Consell nacional de la lectura. L’acte se celebrarà en el Saló del Vigatà del Palau Moja.

El Pla nacional del llibre i la lectura, coordinat per la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), és fruit de l’Acord de Govern del 14 de juliol de 2020 amb què el Govern de la Generalitat encarregava al Departament de Cultura, en coordinació amb el Departament d’Educació, l’elaboració del Pla. Com a novetat, aquell acord estratègic, transversal i mancomunat, disposava la creació del Consell nacional de la lectura com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu que haurà de garantir que el Pla esdevingui participatiu, obert als professionals, institucions i associacions de l’àmbit del llibre i la lectura. El Consell havia de participar en l’elaboració del Pla i també fer el seguiment de tot el procés, fomentar la comunicació i la cooperació entre els diferents agents implicats i proposar iniciatives concretes de desplegament del Pla.

Durant la sessió de Govern de l’1 de març de 2022, es modifica l’anterior Acord i s’hi afegeixen diferents novetats de les quals destaquen l’establiment d’una nova metodologia de treball, un nou termini de 12 mesos des de la seva posada en marxa, la creació d’un Programa de caràcter temporal per assegurar el compliment dels objectius marcats pel Govern, i el nomenament d’una persona responsable departamental del Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya amb dependència funcional de la Institució de les Lletres Catalanes. A principis de maig ja es va anunciar que la persona encarregada d’aquesta tasca i de l’impuls del Pla és Montse Ayats.

Els objectius s’aconsegueixen amb la implicació del sector

Més enllà del Consell nacional de la lectura, el Pla preveu un Grup impulsor sobre el qual recau el lideratge tècnic del nou Pla. Aquest grup està format per representants dels departaments de Cultura i d’Educació i per representants d’ambdós sectors, que es validaran el dia 14 de juliol al Consell Nacional. La seva tasca consistirà en definir les grans línies de treball, els àmbits i el calendari, i designar qui forma part dels grups de treball; aquests darrers són una altra novetat del Pla amb què es garanteix que s’abordi el debat sobre les diferents dimensions del llibre i la lectura amb la participació de tots els agents implicats.

La feina de fons la duran a terme aquests grups de treball que reflexionaran sobre les principals problemàtiques del foment de la lectura i faran propostes de solucions. Tot el procés implicarà, per tant, una diagnosi, reflexió profunda i unes conclusions que es plasmaran en un document en què s’establiran les prioritats de l’acció pública i privada en concertació amb el conjunt del sector, i on es preveuran les actuacions necessàries i les polítiques culturals concretes, sumant sempre tant la iniciativa pública com la privada.

Amb la implicació del sector, la voluntat de la Institució de les Lletres Catalanes és aconseguir, al cap d’un any, un document de diagnosi i unes propostes prioritzades, calendaritzades, pressupostades i amb indicadors de seguiment i avaluació. El pla es planteja amb un doble marc temporal: per una banda, l’horitzó 2030, que és el que marca l’Acord de Govern i, per altra banda, l’horitzó 2025, pel qual s’aplicaran programes i mesures concretes.

Llegim!

El principal objectiu del Pla nacional del llibre i la lectura és augmentar l’índex de lectura i fomentar l’hàbit lector amb el repte afegit de fer-ho preeminentment en l’àmbit del llibre i la lectura en català. Per això, el lema que s’ha triat per aquesta nova etapa que ara comença és “Llegim!”, un eslògan exclamatiu i plural que emfatitza la voluntat de fer encomanadís i engrescador el fet de llegir i de fer-ho en català. L’autor del cartell és el grafista i dibuixant Joan Manel Pérez.

Per començar a posar en marxa el Pla, a banda de la complicitat necessària entre els departaments de Cultura i Educació i amb la participació de tot el sector, es compta amb un pressupost de 106.682,16 euros.

FacebookTwitterWhatsAppEmail
Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.