Què és l'OEPLI?

L'OEPLI (Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil) és la secció espanyola de l'IBBY (International Board on Books for Young People). Una entitat sense ànim de lucre que s'encarrega de la realització i la coordinació de tot tipus d'activitats de promoció relacionades amb el llibre infantil i la lectura, així com de les funcions de representació a Espanya de l'IBBY.

Es va constituir formalment el 27 de juliol de 1982 en deixar d'existir la Comissió de Literatura Infantil de l'INLE (Institut Nacional del Llibre Espanyol).

Està estructurada en quatre seccions territorials i desenvolupa les seves activitats a tot l'àmbit de l'estat espanyol.

Qui integra l'OEPLI?

Inicialment, l'OEPLI es crea amb dues seccions territorials: la de Madrid i la de Catalunya, a les quals posteriorment es van incorporar les seccions de Galícia i d'Euskadi. Des del 1991, és una federació integrada per quatre seccions territorials, en què estan representats els gremis d'editors, llibreters, distribuïdors, cambres del llibre, associacions d'amics del llibre infantil i juvenil, bibliotecaris, escriptors, il·lustradors, etc., així com els òrgans de govern de les respectives Comunitats Autònomes. Són membres de l'organització aquelles entitats o institucions que les seccions agrupin.

Les quatre seccions que integren l'OEPLI són les següents:

Consejo General del Libro Infantil y Juvenil

Madrid. Secció de llengua castellana.

Ibbycat - Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil

Barcelona. Secció de llengua catalana.

GÁLIX. Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil

Santiago de Compostela. Secció llengua gallega.

Galtzagorri Elkartea

Donostia. Secció llengua basca.

Actualitat IBBY / OEPLI

Veure més >