Presentació i objectius

Presentació

IBBYcat és la marca del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, una federació d'organismes sense ànim de lucre que representa i aglutina tots els sectors de la LIJ en llengua catalana. Constituïda el 5 de maig de 1982, és membre fundador de l’Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI) i representa als territoris de llengua catalana a l'International Board on Books for Young People (IBBY). L'IBBYcat  forma part també del Consell Assessor de la Institució de les Lletres Catalanes. 

L'IBBYcat desenvolupa normalment les seves activitats en l'àmbit territorial del Principat de Catalunya. No obstant això, la seva activitat s'obre i s'estén a tots els territoris del domini lingüístic de la llengua catalana.

Objectius

A. Coordinar les entitats integrants del Consell en tot allò que sigui d’interès i benefici comuns.

B. Promoure, recollir, programar i executar projectes, iniciatives i accions que afavoreixin la promoció i difusió del llibre per a infants i joves, i la promoció de la lectura en la infància i el jovent.

C. Promoure la reflexió, l’anàlisi i els instruments de coneixement sobre el llibre infantil i juvenil a partir de recursos diversos i, de forma molt especial, per mitjà de la publicació periòdica de la revista Faristol, com a òrgan de difusió del Consell Català.

D. Dinamitzar l’entorn cultural relacionat amb el llibre infantil i juvenil.

E. Oferir assessorament i cooperació plena a totes les entitats, persones i òrgans de l’Administració, i al mateix temps a tots els sectors professionals interessats o coincidents amb les finalitats específiques esmentades

F. Assumir la representativitat catalana davant l’IBBY www.ibby.org a través de l’OEPLI. www.oepli.org

Estatuts

Actualitat Ibbycat

Veure més >