Bases de participació

1. La inscripció és gratuïta i estarà  oberta fins al 31 de desembre de 2022. Hi ha dues modalitats d'inscripció:

  • Grupal per a entitats: centres educatius, una AFA, biblioteques, llibreries, casals d’infants i joves, centres cívics o culturals, centres oberts...
  • Individual: per a infants,  joves  i famílies que no puguin impulsar o participar d'un grup.

2. Cada infant o jove participant ho farà com a jurat d’una de les categories i haurà de llegir ELS TRES LLIBRES —escollits prèviament per una comissió d’experts—que corresponguin a la categoria a la qual s’ha inscrit, comentar-les i valorar-les.

Premis Atrapallibres

  • 9 anys
  • 10 anys
  • 11 anys

Premis Protagonista Jove

  • 12-14 anys
  • 14-16 anys

Encara que s’estableixin unes categories sobre la base d’unes edats concretes, es permet escollir la  categoria o les categories en les quals es vol participar tenint en compte el nivell lector o l’interès  que suscitin les lectures finalistes, tot que no siguin les que pertocarien per franja d’edat.

3. Les entitats inscrites hauran d’acompanyar i dinamitzar les lectures, establir sessions de debat i recollir i tramitar les votacions.
3. Els inscrits tindran temps per emetre les seves votacions fins al 15 de maig de 2023. El dia 16 de maig quedarà desactivada la pàgina i no es podran emetre més votacions.

4. En les dues modalitats de participació, cada infant o jove haurà de votar individualment: tres vots al llibre que li hagi agradat més, dos al segon i un al tercer. No es pot donar a la mateixa puntuació a més d’un llibre. En el cas de les entitats, la persona responsable del grup haurà de recollir la suma de tots els vots per tal d'emetre la puntuació final.

5. Les votacions s’emetran a través de la pàgina web de l'entitat organitzadora www.Ibbycat.cat Per accedir a l’espai de votació caldrà usar l’usuari i la clau establerts en el moment de la inscripció.

6. El veredicte del 18è Premi Atrapallibres i del 27è Premi Protagonista Jove es farà públic el mes de juny de 2023.

7. Podran assistir a l'acte de lliurament dels guardons tots els inscrits que hagin emès correctament les votacions. La data i el lloc es notificarà per correu electrònic. L'aforament és limitat i caldrà fer una inscripció prèvia.

8. Tots els participants rebran un diploma digital personalitzable, per tal de certificar la seva participació com a membres del Jurat. A més, participaran en el sorteig d'un lot de llibres per cadascuna de les categories en què participin, gentilesa de les editorials dels llibres seleccionats.

9. Les autores de les obres guanyadores rebran un guardó. També es farà arribar a les editorials un segell per identificar de i destacar les obres finalistes i guanyadores.