Els Premis

Els Premis Atrapallibres i Protagonista Jove, convocats pel Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (Ibbycat), són una activitat de foment de la lectura que convida els infants i joves d’entre 9 i 16 anys a esdevenir jurat d’uns premis literaris.

Quins objectius persegueixen?

 • Promoure la lectura, en llengua catalana, actual i de qualitat, entre el nombre més gran possible d’infants i joves
 • Oferir-los una experiència lectora motivadora que els dona l’opció de convertir-se en jurat d’un premi literari que va més enllà del seu centre escolar, llibreria o biblioteca.
 • Donar valor i veu a l’opinió dels infants i joves com a lectors.
 • Contribuir a la seva formació literària a partir d’una lectura analítica, crítica i reflexiva i la pràctica de la conversa literària.
 • Reconèixer les millors obres de literatura infantil i juvenil publicades en català de l’any anterior a la convocatòria dels Premis.

A qui s’adrecen?

El premi Atrapallibres s’adreça a infants de 9 a 12 anys, dividits en les tres categories següents:

 • 9 anys
 • 10 anys
 • 11 anys

El premi Protagonista Jove s’adreça a adolescents de 13 a 16 anys, dividits en dues categories:

 • 12-14 anys
 • 14-16 anys

Encara que s’estableixin unes categories, sobre la base d’unes edats concretes, es permet escollir la categoria o les categories en les quals es vol participar tenint en compte el nivell lector o l’interès que suscitin les lectures finalistes, encara que no siguin les que pertocarien per franja d’edat.

Hi ha dues modalitats d'inscripció:

 • Inscripcions grupals per a entitats: centres educatius, una AFA, biblioteques, llibreries, casals d’infants i joves, centres cívics o culturals, centres oberts...
 • Inscripcions individuals: per a infants,  joves  i famílies que no puguin impulsar o participar d'un grup.

Què proposem?

Que les famílies, els centres educatius, les biblioteques, les llibreries i espais d’atenció a la infància i l’adolescència animin als infants i joves a formar part del jurat i s'inscriguin com a tal.

Els infants i joves, amb la mediació dels seus referents, tindran tot un curs per llegir les tres obres finalistes de la seva categoria i propostes per discutir-les amb el grup de companys i companyes amb els quals s'hagin apuntat. Al llarg d’aquest període podran també participar en accions de dinamització dels premis ideades per l’espai o centre des del qual participen o per la mateixa organització dels premis.

Un cop llegides les lectures i finalitzades les discussions, cada participant donarà una puntuació a cadascuna de les tres obres finalistes: tres punts a la que considerin millor, dos punts a la segona opció i un punt a la tercera. Hi ha temps fins al 15 de maig!