Municipi Lector

15/07/2011

MUNICIPI LECTOR EN EL PROJECTE D’INVESTIGACIÓ: LECTURA, ESCRITURA Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN DE CERLALC

La investigadora i professora de la Universitat de València, Gemma Lluch, ha participat en el projecte d’investigació de CERLALC: Lectura, escritura y desarrollo en la sociedad de la información
A l’enllaç adjunt es pot consultar el seu treball sobre el programa del ClijCAT Municipi Lector.
També es pot consultar al web
el document que ha coordinat amb Jesús Martín-Barbero, assessor en Polítiques Culturals de la UNESCO, i que resumeix les principals fites aconseguides.
Els resultats de la investigació s’adrecen, principalment, als polítics amb l’objectiu de demostrar com només perviuen i donen resultat les polítiques culturals que s’insereixen en les memòries i experiències socials de les comunitats i les persones.

Més info:
https://http://macoca.org/IMG/pdf/Informe_Final_Lecura_Desarrollo.pdf

FacebookTwitterWhatsAppEmail