CRITERIS

Criteris generals que s’han vetllat pel conjunt de la selecció:

 • Diversitat de perfils professionals, tot i que l’autoria hi tingui una presència majoritària.
 • Paritat, des del punt de vista del gènere.
 • Diversitat territorial (Illes-Catalunya-País Valencià)

Criteris que s’han tingut en compte a l’hora de valorar les persones que formarien part de la selecció:

Criteri general:

 • Persones vives, nascudes a tot estirar el 1950.

Criteris específics de valoració:

 • Trajectòria rellevant i aportació significativa en el camp de la LIJ catalana
 • Interès conjunt de l'obra/tasca
 • Compromís i implicació en la defensa i promoció de la LIJ.

COMISSIÓ

 Responsable de la tria dels primers 40 noms:

 • Nati Calvo, bibliotecària (representant del COBDC)
 • Christian Inaraja, il·lustrador (representant de l’APIC)
 • Marta Roig, secretària tècnica de l’IBBYcat
 • Ricard Ruiz, escriptor (representant de l’AELC)
 • Anna Sagristà, editora (representant d’Editors.cat)
 • Lluís Zendrera, president de l’IBBYcat.