Sector, D'interès general

28/07/2022

L’IBBYcat participa com a agent actiu del Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya

El passat 14 de juliol es va donar el tret de sortida al Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya, que té com a objectiu general el foment de l’hàbit lector i l’increment dels índexs de lectura, especialment en català, en el qual treballen conjuntament el Departament de Cultura i el Departament d’Educació, liderats per la Institució de les Lletres Catalanes.

Aquesta fita es complementa amb tres propòsits específics que s’han d’assolir a través del pla de treball i que són generar un marc de reflexió entorn del llibre i la lectura que permeti definir prioritats, aportar dades i coneixement a partir d’un diagnòstic participatiu i en concertació amb els diferents agents del món del llibre i establir un full de ruta consensuat de necessitats i de propostes de millora, a curt i a mitjà termini (2025-2030), que esdevingui la base per orientar la presa de decisions de les polítiques públiques que s’han de desenvolupar.

L’IBBYcat – Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil participarà en dos dels dotze grups de treball que desenvoluparan els diferents àmbits temàtics del Pla, que han de permetre abordar les diferents dimensions del llibre i la lectura i garantir el debat i la participació dels diversos agents públics i privats i experts que tenen relació amb el llibre i la lectura.

Ens fa molta il·lusió ser part activa del desenvolupament d’aquest Pla i farem la millor feina possible per treballar, com sempre, en favor de la LIJ catalana, com a baula clau per formar joves lectors crítics i reflexius, i defensar la lectura com a forma insubstituïble d’accés al coneixement, de creixement personal i de cohesió social, elements indispensables per avançar cap a una societat democràticament més madura i socialment més justa.

L’elaboració del Pla contempla que l’abril de 2023 es pugui presentar un document que inclogui el diagnòstic de cadascun dels àmbits de treball plantejats i les propostes d’acció consensuades per tal d’assolir els objectius establerts, amb indicació d’un agent responsable per a cadascuna de les accions, un calendari d’execució, un pressupost i uns indicadors de seguiment i avaluació.

“Llegir és escollir perspectives des de les quals situar la nostra mirada invitant a reflexionar, a pensar i a crear.”

(Llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques)

Podeu trobar més informació sobre Pla al web del Departament de Cultura.

FacebookTwitterWhatsAppEmail
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.